B.T. og andre medier omtalte sidst i april en episode, hvor en familie fra Ishøj angiveligt var blevet hårdhændet behandlet af politiet. I omtalen i B.T. hedder det bl.a., at “En hel familie blev fredag mørbanket under et hårdhændet møde med ordensmagten uden for deres hjem i Ishøj ved København”, og at en “to-årig fik peberspray i øjnene”.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af medieomtalen af episoden besluttet at undersøge sagen nærmere. Politiklagemyndigheden har derfor bedt Københavns Vestegns Politi om at sende alle sagens dokumenter til myndigheden. Politiklagemyndigheden har også fra politiet modtaget en klage fra familien over episoden.

Politiklagemyndigheden indleder nu en undersøgelse af sagen med henblik på at afklare, hvad der nærmere skete i forbindelse med episoden, og om politiet har handlet korrekt, eller om der f.eks. er grundlag for kritik.

“På grund af de alvorlige beskyldninger mod politiet, som fremgår af medieomtalen, har Politiklagemyndigheden fundet det nødvendigt at igangsætte en nærmere undersøgelse af den konkrete sag, fortæller myndighedens direktør Kirsten Dyrman. Politiklagemyndigheden følger løbende med i bl.a. mediernes omtale af politiet og af konkrete sager, hvor politiet er involveret, og hvis vi – som i dette tilfælde – finder grund til at se nærmere på en sag, kan vi af egen drift igangsætte en undersøgelse. Når der rejses alvorlige beskyldninger mod politiet, er det vigtigt af hensyn til befolkningens tillid til politiet, at der iværksættes den nødvendige undersøgelse.”

Fakta om Politiklagemyndigheden

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en ny myndighed, der trådte i drift den 1. januar 2012. Politiklagemyndigheden varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden, der ledes af et råd og en direktør, udøver sine funktioner i fuld uafhængighed af både politi og anklagemyndighed.