Myndigheden er på plads

Politiklagemyndigheden er kommet godt fra start. Den nye uafhængige myndighed, der gik i drift den 1. januar 2012, er flyttet ind i nyindrettede lokaler på Banegårdspladsen i Aarhus, og også personalet er nu ved at være helt på plads, fortæller myndighedens direktør Kirsten Dyrman. Der er således – ud over direktøren – ansat 8 jurister, 6 efterforskere og 4 administrative medarbejdere.

Stor interesse

Og interessen for myndigheden er stor. Der har på den korte tid, myndigheden har eksisteret, været rigtig mange henvendelser fra bl.a. pressen og fra borgere, der er interesserede i at høre mere om Politiklagemyndighedens virksomhed. Det er meget glædeligt, at der er interesse for Politiklagemyndigheden, siger Kirsten Dyrman, for det er vigtigt, at befolkningen har kendskab til myndighedens arbejde og uafhængige rolle i forhold til politiet og anklagemyndigheden. Ved at udbrede kendskabet til Politiklagemyndighedens arbejde er vi også med til at sikre tilliden til, at klager over politiet behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Mange klager

Politiklagemyndigheden blev først etableret ved årsskiftet, men der er allerede modtaget et stort antal klagesager og anmeldelser. I de første 4 måneder Politiklagemyndigheden har eksisteret, har myndigheden således modtaget 454 nye sager, hvoraf 167 er klager over politiets adfærd, 218 er anmeldelser om strafbart forhold begået af politipersonale og 69 sager vedrører klage over politiets dispositioner m.v. Derudover har myndigheden overtaget ca. 140 sager fra før årsskiftet, som Statsadvokaterne ikke har nået at behandle efter den dagældende politiklageordning.

Det er klart, at det er mange nye klagesager, men vi gør alt, hvad der er muligt for at behandle sagerne hurtigt og med den nødvendige grundighed og seriøsitet, siger Kirsten Dyrman. Det er meget vigtigt for os, at såvel de borgere der klager, som de politifolk der klages over, oplever, at der hurtigt tages hånd om sagen, og at sagen behandles objektivt og korrekt.

Det er ikke umiddelbart muligt at forklare årsagen til de mange nye sager, men hvis det skyldes, at der med den nye uafhængige myndighed er skabt yderligere tillid til politiklageordningen, er det selvfølgelig meget positivt, siger Kirsten Dyrman.