Reglerne om den nye politiklageordning er fastsat ved lov nr. 404 af 21. april 2010. Loven trådte i kraft den 1. januar 2012 og betød oprettelsen af Den Uafhængige Politiklagemyndighed oprettet. Læs mere om lovgrundlaget for Politiklagemyndigheden.