Indkomne sager

Indkomne sager pr. år
Sagsstype2012201320142015201620172018
Straffesager435431496466464426446
Færdselssager430446456480547769717
Undersøgelser efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 221161121261720
Klager over adfærd726653651509508464610
Andre klager/henvendelser307552634741795841906
I alt1919209822482217234025172699
Året 2012 omfatter 140 sager indkommet ved de regionale statsadvokater i perioden 1. november 2011 til 31. december 2011.

 

Sidst opdateret: 16.02.16 19:55