Indkomne sager

Indkomne sager pr. år
Sagsstype20122013201420152016
Straffesager435431496466464
Færdselssager430446456480547
Undersøgelser efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 22116112126
Klager over adfærd726653651509508
Andre klager/henvendelser307552634741795
I alt19192098224822172340
Året 2012 omfatter 140 sager indkommet ved de regionale statsadvokater i perioden 1. november 2011 til 31. december 2011.

 

Sidst opdateret: 16.02.16 19:55