Indkomne sager

Indkomne sager pr. år
Sagsstype201220132014201520162017
Straffesager435431496466464426
Færdselssager430446456480547769
Undersøgelser efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 2211611212617
Klager over adfærd726653651509508464
Andre klager/henvendelser307552634741795841
I alt191920982248221723402517
Året 2012 omfatter 140 sager indkommet ved de regionale statsadvokater i perioden 1. november 2011 til 31. december 2011.

 

Sidst opdateret: 16.02.16 19:55