Indkomne sager

Indkomne sager pr. år
Sagsstype201220132014201520162017
Straffesager435431496466464106
Færdselssager430446456480547250
Undersøgelser efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 221161121262
Klager over adfærd726653651509508119
Andre klager/henvendelser307552634741795235
I alt19192098224822172340712
Året 2012 omfatter 140 sager indkommet ved de regionale statsadvokater i perioden 1. november 2011 til 31. december 2011. Tal for 2017 er opgjort pr. 31. marts 2017.

 

Sidst opdateret: 16.02.16 19:55