Reaktionsmuligheder i adfærdsklagesager

ReaktionsmulighedIndhold
Ingen kritikNår undersøgelsen har vist, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at bebrejde polititjenestemanden noget
BeklageligtPolitiklagemyndigheden kan beklage et hændelsesforløb over for en klager, selv om der ikke har været grundlag for at bebrejde polititjenestemanden noget. Der kan eksemplevis være anledning til at beklage, hvis en borger er kommet alvorligt til skade ved kontakt med politiet, selv om der ikke er noget at bebrejde polititet. Der kan også i nogle tilfælde være anledning til at beklage, hvis det ikke har været muligt at finde frem til den polititjenestemand, som klagen vedrører
UhensigtsmæssigtEn sag kan afgøres med en tilkendegivelse fra Politiklagemyndigheden om, at en episode kunne være håndteret mere hensigtsmæssigt, eller at en bestemt handlemåde fra politiets side var uhensigtsmæssig eller uheldig. Eksempelvis udtaler Politiklagemyndigheden indimellem, at en polititjenestemand burde have afholdt sig fra en konkret handlemåde eller, at en anden handlemåde havde været ønskelig
KritisabeltUdtrykket, kritisabel adfærd, bruges til at beskrive den mildeste form for egentlig kritik
Meget kritisabeltUdtrykket, meget kritisabel adfærd, bruges til at beskrive alvorligere former for egentlig kritik
Særdeles/stærkt/yderst kritisabeltUdtrykket, særdeles/stærkt/yderst kritisabel adfærd, bruges til at beskrive den skarpeste form for egentlig kritik
Disciplinære følgerSagen får normalt kun ansættelsesmæssige konsekvenser for polititjenestemanden, i de sager, hvor Politiklagemyndigheden udtaler egentlig kritk. Beslutningen træffes af Rigspolitichefen
Sidst opdateret: 26.05.16 07:07
Retsplejeloven