Adfærdsklage

Adfærdsklager er f.eks. hvis politiet efter din mening har talt uhøfligt, har brugt unødvendig magt eller har misbrugt sin myndighed. Adfærdsklager behandles af Politiklagemyndigheden.

Dispositionsklager behandles som udgangspunkt ikke af Politiklagemyndigheden, men i stedet af Politidirektøren. Det indebærer, at klager over f.eks. politiets beslutning om, at du skal anholdes, at din bopæl skal ransages, eller at nogle af dine effekter skal beslaglægges, ikke behandles af Politiklagemyndigheden.

Se særskilt punkt vedrørende notitsbehandling af adfærdsklager.

 

Sagsforløb i adfærdsklagesager:
SagsskridtBeskrivelse
Når du klagerSom udgangspunkt skal du klage inden 6 måneder. Klagen kan indgives til politidirektøren eller direkte til Politiklagemyndigheden.
Politiklagemyndigheden modtager klagenNår klagen er modtaget i Politiklagemyndigheden, bliver den gennemgået af en jurist.
Politiklagemyndigheden beder politikredsen om oplysningerPolitiklagemyndigheden beder politikredsen om at sende sagens dokumenter til myndigheden og om at orientere den politimand, som du har klaget over, om klagen.
Politiklagemyndigheden undersøger sagenSagen undersøges af Politiklagemyndigheden. Hvis det viser sig nødvendigt, vil du blive afhørt af personale fra Politiklagemyndigheden. Hvis der er vidner til episoden, vil de muligvis også blive afhørt.
Politimandens oplysninger om sagenPolitimanden vil eventuelt blive afhørt eller bedt om at komme med en skriftlig udtalelse om klagen.
Partshøring af digNår undersøgelsen er afsluttet, vil du blive partshørt over det materiale, der er fremkommet i forbindelse med Politiklagemyndighedens undersøgelser. Du vil få lejlighed til at udtale dig om sagen.
6 måneders fristHvis Politiklagemyndigheden ikke har truffet afgørelse i sagen inden 6 måneder efter modtagelsen af din klage, vil du blive underrettet om, hvornår Politiklagemyndigheden nu forventer at træffe afgørelse.
Politiklagemyndigheden træffer afgørelsePolitiklagemyndigheden træffer afgørelse i sagen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan gå ud på, at Politiklagemyndigheden udtaler kritik af den politimand, der er klaget over, eller at Politiklagemyndigheden ikke finder grund til at udtale kritik.
Eventuelt disciplinært forløbHvis Politiklagemyndigheden udtaler kritik, vil der eventuelt blive rejst en disciplinærsag mod den politimand, der har udvist den kritisable adfærd. Det er Rigspolitiet, der træffer afgørelse om en eventuel disciplinær sanktion.
Sidst opdateret: 27.08.14 21:10
Stemning09