Sagsforløb

Politiklagemyndigheden har til opgave at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Politiklagemyndigheden har endvidere til opgave at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalet adfærd.

En sags forløb afhænger af, om der er tale om en anmeldelse om strafbart forhold eller en klage over politipersonalets adfærd.

Sidst opdateret: 07.05.12 09:36