Vores vision

Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi og anklagemyndighed og har til opgave at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Endvidere har Politiklagemyndigheden til opgave at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd.


Det er Politiklagemyndighedens vision gennem opgavevaretagelsen og som uafhængig myndighed: 

  • at medvirke til, at sikre retssikkerheden for alle implicerede i politiklagesagerne.
  • at skabe størst mulig tillid både hos offentligheden og politiet til, at sager vedrørende politiets personale behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling, herunder træffe afgørelser på et objektivt grundlag, der afspejler myndighedens uafhængighed. 
  • at varetage sine opgaver med den højeste kvalitet, service og effektivitet.
  • at sikre en meget høj grad af borgertilgængelighed og informationsformidling og derigennem medvirke til at give befolkningen indsigt i behandlingen af politiklagesager. 
  • at etablere og udbygge et stærkt internationalt samarbejde med tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande.
Sidst opdateret: 11.11.14 11:44
Stemning10