Politiklagemyndigheden undersøger sag, hvor mand er afgået ved døden

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 2. november 2020 kl. 04.22 en underretning fra Københavns Politi om, at politiet kort forinden havde frihedsberøvet en 52-årig mand, der efterfølgende afgik ved døden. De pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2.

Ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når efterforskningen i sagen er tilendebragt, sender Politiklagemyndigheden sagen samt en redegørelse til statsadvokaten, som træffer afgørelse i sagen.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.Det bemærkes, at Politiklagemyndigheden i forhold til den først udsendte pressemeddelelse har præciseret, at der var tale om en frihedsberøvelse af den 52-årige mand.

Sidst opdateret: 03.11.20 15:38