Tak for en god debat på Folkemødet 2017

På Folkemødet på Bornholm var Politiklagemyndigheden fredag den 16. juni 2017 vært for en debat - med titlen "Hvem holder øje med politiet" - om Politiklagemyndighedens rolle i samfundet.

Salen

Debatten handlede bl.a. om forventningerne til og betydningen af Politiklagemyndighedens arbejde, herunder behovet for at sikre en uafhængig, tilbundsgående og effektiv undersøgelse i alvorlige sager, hvor nogen kommer alvorligt til skade eller dør i forbindelse med politiets indgriben.  

Der kom mange interessante synspunkter frem under debatten, og Politiklagemyndigheden vil gerne takke såvel paneldeltagerne, ordstyrer samt publikum for den aktive og konstruktive deltagelse.

Formand

Panelet bestod af:

  • Landsdommer Elisabeth Mejnertz, formand for Politiklagerådet
  • Vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder
  • Juridisk konsulent Claus Juul, Amnesty International
  • Bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen, Politiforbundet
  • Advokat Hanne Rahbæk, Advokatfirmaet Nyborg Rørdam
  • Byrådsmedlem Mads Andersen, Det Konservative Folkeparti

Ordstyrer var journalist Klaus Bundgård Povlsen, DR.

 Ordstyrer

Også tak til Institut for Menneskerettigheder, der stillede sit telt til rådighed for vores arrangement.

Institut for Menneskerettigheder

Sidst opdateret: 19.06.17 15:18