Politiklagemyndigheden er på Folkemødet på Bornholm 2017

Politiklagemyndigheden har som den myndighed, der holder øje med politiet, en vigtig rolle i samfundet, og der kan være mange forskellige forventninger til myndighedens arbejde hos borgere, politifolk, politikere og interesseorganisationer.

Diskussionen sættes i gang i en paneldebat på Folkemødet med spørgsmålene:

  • Hvorfor skal der holdes øje med politiet?
  • Er det overhovedet vigtigt at undersøge sager, hvor borgere, der selv er gerningsmænd, bliver dræbt af politiet - eksempelvis gerningsmanden til terrorangrebet på Krudttønden?
  • Hvordan sikres der en tilbundsgående og effektiv undersøgelse af politiets magtanvendelse?


Deltagere:

Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder
Claus Juul, Amnesty International
Jørgen Olsen, Politiforbundet
Hanne Rahbæk, forsvarsadvokat
Mads Andersen, Det Konservative Folkeparti
Elisabeth Mejnertz, formand for Politiklagerådet

Ordstyrer:

Klaus Bundgård Povlsen, journalist på DR

 

Tid:   Fredag den 16. juni 2017 kl. 16.30 - 17.50

Sted:  J 38 - Institut for Menneskerettigheder - Kæmpestranden 

Sidst opdateret: 09.06.17 11:44