Politiklagemyndigheden undersøger en sag, hvor en mand stak sig med en kniv under en politiforretning


Københavns Politi orienterede den 11. december 2017 kl. 23.30 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en hændelse kort forinden. Københavns Politi havde modtaget en anmeldelse om husspektakler i en lejlighed, hvorfor der blev sendt en patrulje til lejligheden. Under politiforretningen stak en mand på 51 år, der boede i lejligheden, sig med en kniv. Manden blev bragt til sygehuset, hvor han er blevet opereret.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter

Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en
redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen. 

Sidst opdateret: 12.12.17 09:55