Aktuelt
26.12.2019
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
16.12.2019
Polititjenestemand idømt 30 dages ubetinget fængel i landsretten for at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder
28.11.2019
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra København
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
26.12.2019
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
16.12.2019
Polititjenestemand idømt 30 dages ubetinget fængel i landsretten for at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder
28.11.2019
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra København
Bygningen