Aktuelt
20.05.2020
Ledig stilling som chefkonsulent
14.05.2020
Årsberetning 2019
10.05.2020
Nødberedskab ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
20.05.2020
Ledig stilling som chefkonsulent
14.05.2020
Årsberetning 2019
10.05.2020
Nødberedskab ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Bygningen