Aktuelt
26.11.2020
Afgørelse i sagen, hvor polititjenestemand i en lejlighed anvendte magt over for en borger
04.11.2020
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra Holbæk
04.11.2020
Politiklagemyndigheden undersøger sag, hvor en kvinde er afgået ved døden
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
26.11.2020
Afgørelse i sagen, hvor polititjenestemand i en lejlighed anvendte magt over for en borger
04.11.2020
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra Holbæk
04.11.2020
Politiklagemyndigheden undersøger sag, hvor en kvinde er afgået ved døden
Bygningen