Aktuelt
22.07.2016
Politiklagemyndigheden undersøger færdselsuheld
28.06.2016
Polititjenestemænd sigtet for vold begået mod en 16-årig dreng
25.06.2016
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
22.07.2016
Politiklagemyndigheden undersøger færdselsuheld
28.06.2016
Polititjenestemænd sigtet for vold begået mod en 16-årig dreng
25.06.2016
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag
Årsberetning 2015 - forside