Aktuelt
12.03.2020
Nødberedskab ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed
26.12.2019
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
16.12.2019
Polititjenestemand idømt 30 dages ubetinget fængel i landsretten for at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
12.03.2020
Nødberedskab ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed
26.12.2019
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
16.12.2019
Polititjenestemand idømt 30 dages ubetinget fængel i landsretten for at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder
Bygningen