Aktuelt
25.10.2020
Mand, som i forbindelse med en politiforretning blev skudt i Hornslet, er afgået ved døden
24.10.2020
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra Hornslet
18.10.2020
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra Dragør
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
25.10.2020
Mand, som i forbindelse med en politiforretning blev skudt i Hornslet, er afgået ved døden
24.10.2020
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra Hornslet
18.10.2020
Politiklagemyndigheden undersøger skudsag fra Dragør
Bygningen