Aktuelt
16.11.2018
Politiklagemyndigheden efterlyser vidner til en episode i København V den 10. november 2018
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger færdselsuheld
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd. Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse.
Aktuelt
16.11.2018
Politiklagemyndigheden efterlyser vidner til en episode i København V den 10. november 2018
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger dødsfald
10.11.2018
Politiklagemyndigheden undersøger færdselsuheld
Bygningen